Proiecte

GEOBIOECOMAR- Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervenţiile antropice asupra Deltei Dunării şi zonei litorale şi posibilităţi de reabilitare a mediului înconjurător

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Laura Georgeta Duțu, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 14.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Cercetări multidisciplinare privind efectele produse de intervenţiile antropice asupra Deltei Dunării şi zonei litorale şi posibilităţi de reabilitare a mediului înconjurător

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul vizează evaluarea stării actuale a arealelor afectate de modificările antropice produse în Delta Dunării și în lacurile litorale, realizarea unui studiu integrat al calităţii acestor ecosisteme, aflate sub influenţe antropice, cât şi formularea de propuneri concrete privind gestionarea durabilă a resurselor naturale. Proiectul presupune studii complexe (calitative şi cantitative) şi investigaţii multidisciplinare detaliate asupra braţelor Dunării din Deltă, a zonelor inter – distributare şi a lacurilor litorale, folosind echipamente și tehnici de cercetare moderne precum batimetria multifascicul, curentometria cu ajutorul Accoustic Doppler Current Profiler – ADCP, necesare pentru măsurarea morfologiei albiei şi a curenţilor Dunării, datele rezultate având un grad foarte mare de precizie.

  • Studiul stării actuale a mediilor acvatice de tranziţie afectate de intervenţii antropice (braţele Dunării din Deltă, zonele depresionare învecinate acestora şi lacurile litorale) din punctul de vedere al proceselor morfo- hidro-bio – sedimentare şi ecologice;
  • Determinarea efectelor activităţii umane asupra biodiversităţii prin studiul biocenozelor şi a calităţii apei şi sedimentelor;
  • Determinarea cantitativă şi calitativă a fluxurilor de apă şi de sedimente din fluviul Dunărea la vărsarea lui în Marea Neagră;
  • Cuantificarea impactului de mediu pe care îl au activităţile antropice asupra mediilor acvatice de tranziţie şi elaborarea unui plan de măsuri de reabilitare;

Parteneri:

Pin It on Pinterest