Proiecte

GEOBIOECOMAR- Investigații geofizice de mare detaliu pentru identificarea, protejarea și valorificarea patrimoniului arheologic submers, aflat sub impact antropic, în zona cuprinsă între Călărași și Sulina

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Sorin Anghel, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 15.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Investigații geofizice de mare detaliu pentru identificarea, protejarea și valorificarea patrimoniului arheologic submers, aflat sub impact antropic, în zona cuprinsă între Călărași și Sulina

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul continuă cercetările geofizice în zonele submerse adiacente siturilor arheologice situate în aval de Cetatea Drobeta (Castravița, Turis, Sucidava, Zimnicea etc) și se bazează pe experiența studiilor realizate în anii anteriori. Obiectivul principal este investigarea geofizică foarte detaliată a zonelor submerse aparținând mai multor situri arheologice aflate pe malul Dunării, în amonte de Sulina (Sacidava, Altenum, Axiopolis, Dinogetia, Halmyris, Aegyssus, Enisala și Argamum),care, din punct de vedere istorico și arheologic, acoperă practic toate epocile perioadei antice. Studiile geofizice efectuate în zona submersă vor fi utile pentru viitoarele săpăturile arheologice executate pe uscat. În cazul siturilor aflate pe cursul Dunării, lucrările geofizice (georadar, magnetometrice și electrometrice) vor urmări identificarea surselor de poluare antropică a solului și subsolului. Pentru a exclude cât mai multe dintre anomaliile generate de factori poluanți antropici (construcții îngropate de vârstă recentă, conducte, zone poluate cu petrol etc), este necesar să se realizeze cercetări utilizând softul PotentQ, a modelelor 3D și 2D corespunzătoare anomaliilor generate de factori poluanți existenți în siturile arheologice. Metodele propuse pentru cercetare geofizică în zona submersă sunt cele magnetometrice, seismoacustice (side scan sonar), respectiv, cele electrometrice. Studiile geofizice se vor desfășura în zona fluviatila și lacustră adiacentă fiecărui sit arheologic. Primele lucrări realizate vor fi cele topografice, cu ajutorul cărora vor fi transpuse în teren rețelele de achiziție a datelor de teren,  operațiune la care vor participa și arheologi. Lucrările de achizie a datelor vor demara pornind de la rețeaua topografică de sprijin proprie fiecărui sit. Cartarea geofizică va începe cu măsurătorile batimetrice, urmate de măsurători magnetometrice și se va încheia cu lucrările electrometrice, dacă este cazul. Anterior acestora, se vor face studii de susceptibilitate magnetică pe eșantioane de rocă, cărămidă, mortar etc, necesare calibrării metodei magnetometrice. Ulterior efectuării acestor studii, se pot face scufundări în zonele de interes pentru a marca in-situ, filma și fotografia eventualele vestigii descoperite.

  • Studierea multidisciplinară, geofizică, arheologică și geologică a unor suprafețe variabile submerse situate în zona adiacentă cetăților antice situate pe malul Dunării în amonte de Sulina. Investigarea geofizică (magnetometrică, georadar, electrometrică, seimo-acustică) va fi  corelată cu informațiile arheologice existente, în  vederea identificării unor structuri portuare în zona submersă, dar și pentru stabilirea unor criterii de interpretare a anomaliilor geofizice identificate în ariile scufundate.
  • Studierea din punct de vedere geologic (petrografic, mineralogic, paleontologic, etc) a materialului de construcție utilizat în antichitate.
  • Realizarea de lucrări de sondaj arheologic, ce pot fi efectuate pentru confirmarea investigațiilor geofizice, respectiv, anomaliilor date de poluarea antropică în zona siturilor arheologice

Parteneri:

Pin It on Pinterest