Proiecte

GEOBIOECOMAR- Modificări geo-bio-ecologice în sistemul fluvial-deltaic-marin din România sub impactul schimbărilor climatice şi a activităților antropice, precum și potențialul de resurse al acestui sistem

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Ing. Habil. Mihaela-Carmen Melinte, CSI
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 10.02.2019
Data finalizării: 10.12.2022

GEOBIOECOMAR- Modificări geo-bio-ecologice în sistemul fluvial-deltaic-marin din România sub impactul schimbărilor climatice şi a activităților antropice, precum și potențialul de resurse al acestui sistem

Acronim: GEOBIOECOMAR

INCD GeoEcoMar reprezintă o instituție de cercetare de referință în domeniul geologiei, geofizicii și geoecologiei ce este axată pe componentele de mediu acvatice (marine, deltaice și fluviatile). Activitatea de cercetare cuprinde în principal următoarele domenii: studii geologice şi geofizice în cadrul macro-geosistemului Dunăre – Delta Dunării – Marea Neagră, cercetări în domeniul resurselor naturale, minerale, energetice (convenţionale şi neconvenţionale) şi biologice, geochimie, oceanografie şi ecologie marină, studii complexe în zona costieră a Mării Negre, geologie-paleontologie, arii naturale protejate, studii de impact şi bilanţuri de mediu, servicii şi consultanţă de specialitate. GeoEcoMar și-a adaptat strategia proprie de dezvoltare pentru perioada următoare în concordanță cu cerințele evoluției societății românești, dar și luând în considerare contextul schimbărilor de la nivel european. Astfel, plecând de la prioritățile naționale de dezvoltare ale României, strategia de dezvoltare a GeoEcoMar urmărește: investigarea mediilor acvatice în vederea cunoaşterii geologice-geofizice aprofundate, evidenţierea de noi resurse marine (minerale, energetice, biologice), studierea efectelor modificărilor climatice globale și a impactului antropic asupra sistemului și propunerea de măsuri necesare protejării mediilor acvatice, în vederea îmbunătăţirii calităţii acestora, aplicații în domeniul hazardelor naturale marine și corelarea rețelelor de supraveghere a mediului marin cu cele de pe plan internațional, creşterea competitivităţii şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere.

  • Elaborarea hărţilor naţionale scara 1:50.000 ale platoului continental românesc al Mării Negre şi monitorizarea geoecologică, geofizică şi biologică a acestei zone din perspectiva schimbărilor climatice şi a efectelor antropice;
  • Studii multidisciplinare ale sistemului fluvial-deltaic din România, precum şi din zona litorală, pentru realizarea unui management integrat geo-ecologic;
  • Evidenţierea potenţialului de resurse marine, pentru integrarea acestora în economia naţională;
  • Cercetări complexe pentru caracterizarea mediilor lacustre de interes naţional, în conexiune cu sistemul fluvial – deltaic – marin, în vederea elaborării de studii strategice (prognoze, hărți, documentaţii) şi integrarea in Sistem GIS a bazei de date a GeoEcoMar;
  • Cercetări multidisciplinare în vederea strategiei de cunoaştere şi protecție a capitalului geoecologic şi arheologic naţional: ştiinţă, management şi educaţie.

Parteneri:

Pin It on Pinterest