Proiecte

GEOBIOECOMAR- Studiul regimului geodinamic din Dobrogea, a influenței acestuia asupra modificărilor paleogeografice produse în zona costieră a Mării Negre, inclusiv Delta Dunării, precum și asupra prezenței și activităților umane

Acronim: GEOBIOECOMAR
Responsabil: Dr. Ing. Radu George Dimitriu, CSII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Educației și Cercetării (contractat cu Ministerul Cercetării și Inovării)
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 luni
Data începerii: 15.01.2019
Data finalizării: 16.12.2022

GEOBIOECOMAR- Studiul regimului geodinamic din Dobrogea, a influenței acestuia asupra modificărilor paleogeografice produse în zona costieră a Mării Negre, inclusiv Delta Dunării, precum și asupra prezenței și activităților umane

Acronim: GEOBIOECOMAR

Proiectul presupune un studiu interdisciplinar al evoluției modificărilor paleogeografice recente produse în zona de coastă și în Delta Dunării, realizat prin investigarea structurii și conținutului cuverturii sedimentare holocene, cât și prin determinarea regimului geodinamic.

  • Procesarea datelor GNSS (Global Navigation Satellite System) înregistrate în cadrul rețelei de stații permanente GeoPontica pentru determinarea mișcărilor crustale actuale ale zonei de coastă și deltaice. Rezultatele acestei activități sunt puse în evidență prin realizarea unor hărți cu mișcări crustale orizontale și verticale.
  • Cercetări magnetometrice de mare detaliu (în domeniul terestru cu Geometrics G-856 și acvatic cu Geometrics G-882) în zonele de interes în scopul evidențierii unor structuri de patrimoniu cultural sau pentru determinarea modelelor de depunere a mineralelor magnetice și grele în secvențele sedimentare studiate. Rezultatele acestei activități sunt evidențiate prin hărți de câmp magnetic total, gradient magnetic, semnal analitic și alte hărți ale componentelor derivate din câmpul magnetic total.
  • Foraje de mică adâncime (1 – 15 m) executate cu un sistem de carotaj cu percuție, cu ajutorul căruia sunt prelevate carote continue din zonele de interes, care apoi sunt eșantionate multiplu și trimise pentru analize de laborator complexe (granulometrice, mineralogice, geochimice, micropaleontologice, etc.). Aceste analize vizează extragerea informațiilor înscrise în sedimente, cu relevanță paleogeografică, paleoambientală și geoarheologică.
  • Introducerea şi utilizarea de noi echipamente de cercetare, care vor susţine aplicarea de noi metodologii de cercetare, prin care se va forma și/sau consolida expertiza unor grupuri de cercetători: măsurători de susceptibilitate magnetică cu un susceptibilimetru Bartington în zonele de interes, dar și pe carotele prelevate din zonele respective prin intermediul unui senzor specializat, urmate de realizarea de hărți cu distribuția susceptibilității în zonele de interes și grafice de susceptibilitate ale carotelor; măsurători aero-magnetice, realizate cu magnetometrul ultra-usor GEM Systems GSMP-35U, aeropurtat de drona DJI Matrice 600 Pro.
  • Studiile geofizice și rezultatele analizelor complexe vor permite identificarea elementelor de patrimoniu cultural îngropate sau aflate pe fundul mării, stabilirea prezentei și extinderii unor eventuale orizonturi culturale și/sau situri arheologice.
  • Datele rezultate se vor concretiza în atlase de hărți tematice ilustrând natura și distribuția diferitelor tipuri de sedimente, variația spațială a diferitelor proprietăți fizice (morfologia câmpului magnetic, susceptibilitatea magnetică, conductivitatea, etc.), granulometria, conținutul în anumite elemente chimice, biodiversitatea și biomasa la anumite momente, etc. caracteristice mediului studiat, coloane litostratigrafice cataloage de arteface și modele 2D și 3D ale structurii puțin adânci.
  • Prin interpretarea integrată a tuturor rezultatelor (geodinamice, geofizice, sedimentologice, biologice, izotopice, etc.) va fi posibilă elaborarea unui model de evoluție paleo-geografică și paleo-climatică a zonei studiate care, prin continuarea activităților și în anii următori, să poată fi rafinat și îmbunătățit succesiv.

Parteneri:

Pin It on Pinterest