Proiecte

GEODEMAN- Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie pe baza analizei temporale și spațiale a indicatorilor hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Dr. Irina Catianis, CS III
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 9 luni
Data începerii: 02.03.2018
Data finalizării: 03.12.2018

GEODEMAN- Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie pe baza analizei temporale și spațiale a indicatorilor hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici

Acronim: GEODEMAN

Proiectul și-a propus să evalueze în chip multidisciplinar starea de calitate a mediului natural din zonele reprezentative din Delta Dunării și Complexul Lagunar Razim-Sinoie, zone aflate sub impactul factorilor naturali şi antropici. Obiectivul proiectului a fost estimarea cauzelor degradării, precum și identificarea impactul asupra mediului și asupra dezvoltării socio-economice din regiune.

  • Realizarea de măsurători periodice şi sistematice ale parametrilor fizico-chimici şi chimici (în laborator) pentru probele de apă colectate;
  • Determinarea principalilor parametrii fizico-chimici (componenţi litologici, granulometrie, mineralogie, geochimie) pentru sedimentele superficiale şi de fund;
  • Analiza şi identificarea poluanţilor (metale grele, nutrienţi etc.) din apă şi sedimente (superficiale, carote);
  • Analiza calitativă şi cantitativă a asociaţiilor bentale;

Parteneri:

Pin It on Pinterest