Proiecte

GEODEMAN- Integrarea bazei de date a GeoEcoMar în Sistemul Informațional Geografic pentru date marine

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Drd. Ing. Cristian Cudalbu,
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 3 luni
Data începerii: 01.10.2018
Data finalizării: 31.12.2018

GEODEMAN- Integrarea bazei de date a GeoEcoMar în Sistemul Informațional Geografic pentru date marine

Acronim: GEODEMAN

Studiu asupra Directivei Inspire a Parlamentului European și cum se poate armoniza aceasta cu datele provenite de la balizele marine.

 • Adaptarea datelor marine de la balizele EUXINUS în format INSPIRE;
 • Realizarea fișierului de meta-date conform regulamentului CE 1205/2008, amendat prin Regulamentul CE 1311/2014 pentru setul de date geo-spațiale aferent măsurătorilor balizelor amplasate in Marea Neagra, în colaborare cu firma angajată prin contract în cadrul proiectului;
  • Procedura de realizare a fișierului de meta-date INSPIRE pentru serviciul de tip „other service” pentru descărcarea setului de date menționat anterior în format neconform INSPIRE, în colaborare cu firma angajată prin contract în cadrul proiectului;
  • Verificarea protocolului de conformitate a fișierelor de meta-date cu ajutorul validatorului Comisiei Europene;
  • Procedura de încărcare a fișierelor de meta-date în cadrul geo-catalogului național INSPIRE, în vederea indexării în geo-portalul național și, ulterior, în cadrul celui european;
  • lnstruirea de către firma angajată prin contract asupra modului de editare al fișierelor de meta-date și asupra procedurii de actualizare a acestora in geo-catalogul național;
  • Implementare unor formulare electronice (aplicații software) distribuite producătorilor de date pentru completarea cu meta-date în faza de achiziție a informațiilor din campaniilor de teren și producerea unui raport de campanie standardizat;
  • Configurarea unei mașini virtuale pentru oferirea de servicii WMS si WFS pe soluții Open Source;
  • Realizarea fișierulul de meta-date INSPIRE pentru serviciul de vizualizare aferent setului de date menționat anterior;
  • Configurarea serviciului de GetCapabilities pentru serviciul de vizualizare și adaptare de flșiere de meta-date (coupled resources);
  • Implementarea unui model de securitate, integritate și disponibilitate a datelor, proiectarea și realizarea unor protocoale și proceduri obligatorii în ceea ce privește accesul, transportul și utilizarea informațiilor: proceduri de jurnalizare a accesului la informații, producerea de rapoarte privind securitatea, integritatea și disponibilitatea
  informațiilor;

Parteneri:

Pin It on Pinterest