Proiecte

GEODEMAN- Investigarea habitatelor bentale marine de la litoralul românesc al Mării Negre în scopul cunoașterii rolului lor în bioeconomie (Blue Growth)

Acronim: GEODEMAN
Responsabil: Dr. Adrian Teaca, CSIII
Coordonator: GeoEcoMar
Finanțator: Ministerul Cercetării și Inovării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 12 luni
Data începerii: 01.01.2018
Data finalizării: 31.12.2018

GEODEMAN- Investigarea habitatelor bentale marine de la litoralul românesc al Mării Negre în scopul cunoașterii rolului lor în bioeconomie (Blue Growth)

Acronim: GEODEMAN

Proiectul a vizat cartarea şi evaluarea stării habitatelor bentale, contribuind astfel la dezvoltarea măsurilor de management adecvat privind utilizarea durabilă a resurselor marine. Au fost actualizate informaţiile privitoare la habitatele bentale de pe platforma continentală românească a Mării Negre și la inventarul de specii, fiind realizată o estimare a densității și biomasei populațiilor bentale. Astfel, proiectul a contribuit la o mai bună înțelegere a dinamicii, potențialului biotic și a productivităţii fiecărui tip de habitat investigat. Rezultatele au fost incluse în baza de date pentru monitorizarea integrată de mediu la scară națională și internațională.

 • • Identificarea factorilor şi pragurilor care contribuie la delimitarea şi distribuţia habitatelor bentale;
  • Cartarea habitatelor marine bentale de pe platforma continentală românească a Mării Negre și evaluarea modificărilor produse sub impact antropic și natural (efecte climatice);
  • Evaluarea stării actuale a habitatelor bentale şi a resurselor non-piscicole exploatabile;
  • Stabilirea tendințelor de evoluție a stării habitatelor;
  • Identificarea presiunilor naturale și socio-economice exercitate asupra habitatelor bentale;
  • Sprijinirea politicilor de mediu ce se bazează pe abordarea holistică a mediului marin;
  • Publicarea şi diseminarea rezultatelor obţinute.

Parteneri:

Pin It on Pinterest