Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Biroul Manangement Proiecte si MarketingGestioneaza portofoliul de proiecte al institutului aplicand tehnici si instrumente specifice managementului de proiect in sistem controlat. Prin activitatea sa compartimentul asigura in mod direct atat succesul proiectelor cat si implementarea celor mai bune practici din domeniu, inclusiv a standardul ISO 9001.Obiectiv:

  • Obiectivul principal al compartimenului il constituie crearea unui anumit stadiu si mediu institutional, necesar managementului institutului, in vederea promovarii si implementarii de proiecte conform strategiei de dezvoltare proprii, prin utilizarea unor procese corespunzatoare si la standardele de calitate declarate.

Domenii de competenta

  • initierea, demararea, derularea si inchiderea proiectelor in sistem controlat;
  • identificarea si rezolvarea problemelor comune proiectelor;
  • evaluarea riscurilor ce necesita interventia conducerii institutului;
  • standardizarea proceselor si instrumentelor de gestionare a proiectelor;
  • monitorizarea si raportarea asupra stadiului de indeplinire a obiectivelor proiectelor;
  • imbunatatirea comunicarii si a suportului intern, interdepartamental, in derularea proiectelor;
  • asigurarea interfetei beneficiar/client;
  • optimizarea costurilor;
  • imbunatatirea succesului proiectelor si marketingul rezultatelor.