Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Laborator de Seismo-Acustica, Cartografie digitala, GIS si Baze de date

 

Profilul laboratorului

 • Inregistrarea si interpretarea de date de batimetrie mono si multifascicul (echosounding, multibeam echosounding)
 • Inregistrarea, prelucrarea si interpretarea de date de seismoacustica (sub-bottom profiler, side scan sonar)
 • Integrarea datelor de batimetrie, seismoacustica si a altor date inregistrate de GeoEcoMar, sub forma de harti digitale, in acord cu tematica de cercetare la nivel national si proiecte intemationale sau cu terti, la care institutul este parte
 • Integrarea datelor la nivel de institut sub forma de Sisteme Geografice Informationale GIS si baze de date

Tipuri de lucrari realizate

 • Cercetare fundamentala - intelegerea, descifrarea si cuantificarea proceselor sedimentare si dinamica acestora;
 • Cercetare aplicativa:
 • evaluari de resurse minerale (agregate minerale, gaz-hidrati etc.)
 • monitorizarea lucrarilor de dragaj si de intretinere a albiilor;
 • efectuarea de lucrari batimetrice si seismoacustice necesare amplasarii platformelor de foraj marin si pozitionarii conductelor submarine.

Dotarea laboratorului pentru activitatea de seismo-acustica:

 • Sistem batimetric multibeam, cu dubla frecventa - Sea Beam 1 050D - ELAC Nautik GmbH;
 • Echosondor digital tip "chirp" pentru studiul structurii sedimentelor - X-Star full spectrum sub-bottom pro filer Edge Tech;
 • Sonar digital cu fascicule laterale GeoAcoustics Ltd. England;
 • Echosondor batimetric, digital - Ceeducer Hydrographic System Bruttour International Pty. Ltd.

Dotarea laboratorului pentru activitatea de cartografie digitala, baze de date si GIS:

 • servere Linux si Windows 2000;
 • 5 statii de lucru Windows XP, Sun Microsystems Ss20;
 • Plotter color HPAI;
 • Scanner color Contex AO;
 • Imprimanta laser color A3;
 • Pachete software specializate pentru GIS si baze de date.