Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 
 
 
 
 

Noutati

 • 26/05/2020 - Semnarea Contractului de Finanțare nr. 243/28.04.2020 pentru proiectul Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează proiectul „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru inițierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internaționale in cadrul INCD GeoEcoMar”, cod SMIS 2014+ 108663, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice si dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale, Componenta 1 - CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale.

 • 11/05/2020 - Anunț public versiunea 1 PUZ - Chilia Veche  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Onciul, nr. 23-25, telefon/fax 021/2523039, titular al Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII”, în cadrul proiectului major de infrastructură “CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU – MARE: DANUBIUS – RI”, cu amplasamentul în Intravilan Com. Chilia Veche T4, A 58, nr. cad. /C.F. 30723, județul Tulcea, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a acestui plan pentru care s-a declanșat etapa de încadrare, pentru a se decide dacă planul se supune procedurii evaluării de mediu, conform HG 1076/2004.

  Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, loc. Tulcea, jud. Tulcea, în zilele luni-vineri între orele 8.00 – 16.00.

  Observațiile, comentariile și sugestiile se primesc la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, tel. 0240/518945, fax 0240518975, e-mail arbdd@ddbra.ro în zilele de luni-vineri între orele 800 – 1600 în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

 • 11/05/2020 - Anunț public versiunea 1 PUZ - Sfantul Gheorghe  INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ cu sediul în București, sector 2, str. Dimitrie Onciul, nr. 23-25, tel./fax 021/2523039, titular al Planului Urbanistic Zonal ”STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII” în cadrul proiectului major de infrastructură “CENTRU INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU – MARE: DANUBIUS – RI”, cu amplasamentul în Intravilan Com. Sfantu Gheorghe, T19, Hs458/4, nr. cad. /C.F. 30682, județul Tulcea, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a acestui plan pentru care s-a declanșat etapa de încadrare, pentru a se decide dacă planul se supune procedurii evaluării de mediu, conform HG 1076/2004.

  Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, loc. Tulcea, jud. Tulcea, în zilele luni-vineri între orele 8.00 – 16.00

  Observațiile, comentariile și sugestiile se primesc la sediul ARBDD Tulcea, str. Portului nr. 34A, tel. 0240/518945, fax 0240518975, e-mail arbdd@ddbra.ro în zilele de luni-vineri între orele 800 – 1600 în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

 


Publicatii

Geo-Eco-Marina No.24 / 2018