Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 
 
 
 
 

Noutati

  • 24/07/2019 - Semnarea Contractului de Finanțare nr. 253/18.06.2019 pentru proiectul „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”    Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în calitate de beneficiar al finanțării și în parteneriat cu 4 entități, implementează proiectul „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+ 123322, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.

    Cele 4 entități partenere în implementarea proiectului sunt: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării"-I.N.C.D.D.D. Tulcea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa"- I.N.C.D.M. Constanța, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină – GEOECOMAR.

 


Publicatii

Geo-Eco-Marina No.24 / 2018