Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Laboratorul de Analize Geochimice, Geoecologice si Sedimentologice

 Laboratorul se ocupa cu studii si cercetari de geochimie, biologie, geoecologie, analize granulometrice, analize mineralogice, determinari geotehnice de laborator.Analize de laborator pentru:

 • metale grele pe probe de apa si de sedimente (Cu, Pb, Zn, Cr, Ni, Cd, Co, Sr, Rb, Ba, Zr, As), prin absorbtie atomica
  si / sau fluorescenta de raze X;
 • nutrienti in probe de apa - P04, N02, NO3 si silice dizolvate prin metode standard (HACH);
 • componenti chimici majori in apa si sedimente: CaC03, TOC, Fe2O3 total; Ti02,MnO;
 • clorofilã, prin spectrofotometrie UV-VIS;
 • parametri fizico - chimici pe probe de apa: oxigen dizolvat, saturatie in oxigen, pH, Eh, conductivitate, salinitate, total solide dizolvate, prin utilizarea de metode electrochimice;
 • analize biologice de fito si zooplancton, zoobentos.


Tipuri de lucrari realizate

 • Activitati de monitoring al mediului acvatic marin, salmastru si dulcicol
 • Studii de impact asupra mediului si bilanturi de mediu
 • Studii privind impactul schimbarilor globale asupra mediului marin si zonei costiere
 • Analize de laborator derulate in cadrul: contractelor pentru realizarea programelor din planurile nationale de cercetare finantate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului; proiectelor din cadrul unor programe intemationale; contractelor directe cu diferiti agenti economici
 • Proiecte de cercetare finantate de MedCT (CERES, MENER, Programe nucleu etc)
 • Contracte de cercetare incheiate cu agenti economici
 • Participare la elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanturi de mediu
 • Studii asupra acumularilor de agregate minerale utilizate in industria materialelor de constructie, a ceramicii si a sticlei
 • Studii geotehnice pentru soluri si roci moi
 • Studii privind contaminarea cu produse petroliere
 • Analize granulometrice, mineralogice si fizico-mecanice pe roci si sedimente neconsolidate, interpretarea rezultatelor in cadrul proiectelor nationale


SECTIUNEA GRANULOMETRIE

Efectuarea de analize granulometrice pe sedimente neconsolidate (argila, mal, silt, nisip, pietris).

Dotare tehnica a laboratorului

 • Analizor de particule cu laser (Model MASTERSIZER 2000 E, Hydro 2000 MU);
 • Vibrator electromagnetic;
 • Set de site de la 0,063 la 2 mm;
 • Balanta analitica Sartorius BP 210 S;
 • Tehnica de calcul cu accesorii si programe specializate;
 • Alte dotari specifice de laborator.


SECTIUNEA MINERALOGIE

Realizeaza:

 • analiza mineralogica a sedimentelor neconsolidate, roci sedimentare (conglomerate, gresii) si alte tipuri de depozite sedimentare (soluri, loess-uri etc);
 • studii mineralogice cantitative si calitative pe sedimente neconsolidate (nisipuri).

Dotare tehnica a laboratorului

 • Separator magnetic FRITZ;
 • Microscop polarizant CARL ZEISS JENA;
 • Lupe binoculare.


SECTIUNEA GEOTEHNICA

Realizeaza analize geotehnice pentru:

 • parametrii fizici: greutate specifica, densitate volumetrica, umiditate, limite de plasticitate, porozitate, permeabilitate etc;
 • parametrii mecanici: rezistenta la forfecare, compresibilitate etc.

Dotare tehnica tehnica a laboratorului

 • Trusa pentru determinari fizico-mecanice;
 • Trusa pentru determinarea limitelor de plasticitate;
 • Aparate de forfecare directa cu caseta si electrica cu palete Wykeham Farrance;
 • Edometre Wykeham Farrance;
 • Penetrometre Wykeham Farrance.


SECTIUNEA GEOECOLOGIE SI GEOCHIMIE

Dotare tehnica a laboratorului

 • Spectrometru cu absorbtie atomica SOLAAR 939 E, cu atomizare in flacara si cuptor de grafit;
 • Spectrometru secvential de fluorescenta de raze X VRA 30;
 • Gaz cromatograf Agilent 7890 A, cu spectrometru de masa quadrupolic;
 • Spectrofotometru UV VIS Perkin Elmer Lambda 35;
 • Sistem de digestie cu microunde BERGHOFF MWS - 2;
 • Sistem de extractie cu solventi DIONEX ASE 300;
 • Echipamente de tehnica de calcul, accesorii si programe specializate;
 • Microscop binocular cu captura de imagine;
 • Trusa HACH DREL 2000;
 • Oximetre WTW;
 • Aparat multiparametru WTW;
 • pH/Oxi Set WTW;
 • Termometru digital;
 • CTD cu dispozitiv pentru recoltat probe apa;
 • Multicorer MARK II-400;
 • Statie automata de masurare a caracteristicilor valurilor.