Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Proiecte nationale

 1. Strategie și acțiuni pentru pregătirea participării naționale la proiectul DANUBIUS – RI
  • Acronim: DANS
  • Participanți: Participa din Romania Institutul National de Stiinte Biologice, Institutul National de Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar, Academia Romania, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare „Delta Dunarii”, Universitatea „Dunarea de Jos”din Galati. Participa de asemenea experti straini din toata Europa.
  • Obiective generale:
   • Pregătirea participării României la dezvoltarea infrastructurii distribuite DANUBIUS – RI, în calitate de coordonator; prin realizarea aplicației de Proiect Major de Fonduri Structurale pentru componenta românească a DANUBIUS-RI (Hub, Supersite-ul Delta Dunării, Centrul de Date al DANUBIUS-RI).
   • Dezvoltarea componentei românești a lui DANUBIUS-RI are ca efecte:
    • Studiul mult mai aprofundat al proceselor care influențează evoluția ecosistemelor din zonele umede – fluviu, deltă/ lagune, zone costiere și marea aflată sub influența fluviilor.
    • Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere pentru a sprijini creșterea economică durabilă în sistemul Dunăre – Delta Dunării;
    • Marea Neagră, protejând în același timp biodiversitatea și ecosistemele naturale caracteristice;
    • Educație prin programe de masterat, doctorat și post – doctorat, în colaborare cu universități din întreaga Europă;
    • Implicarea în comunitatea academică și economică, prin conferințe, cursuri de formare specializate, ateliere de lucru, școli de vară, etc.;
    • e-learning și de programe educaționale ecologice pentru comunitățile locale și turiști
  • Obiective specifice:
   • Analiza stadiului actual al dezvoltării infrastructurii distribuite DANUBIUS – RI și corelarea rezultatelor cu definirea componentelor românești – Hub, Supersite-ul Delta Dunării și Centrul de Date.
   • Analiza fezabilității acestor componente și elaborarea documentației tehnico-economice, realizarea studiilor de specialitate și analiza impactului economic, social și de mediu pe care dezvoltarea componentelor Supersite și Hub le poate avea asupra cadrului natural din Rezervația Biosferei Delta Dunării;
   • Elaborarea Agendei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare luând în considerare următoarele:
    • prioritățile agendei strategice a proiectului DANUBIUS – RI, definite în cadrul DANUBIUS–PP;
    • capacitatea și perspectivele de dezvoltare ale comunității științifice românești în contextul infrastructurii pan-europene DANUBIUS;
    • Pregătirea aplicației pentru accesarea Fondurilor Structurale aferente construirii componentelor românești ale DANUBIUS – RI (Hub, Supersite, Centru de Date), care constă în realizarea Notei conceptuale, a Temei de proiectare, a Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic de execuție.
    • Organizarea de ședințe de lucru cu membrii comunității științifice naționale și internaționale în scopul asigurării suportului tehnic și științific necesar dimensionării agendei naționale de CDI și dezvoltării componentelor românești ale DANUBIUS – RI;
    • Organizarea de evenimente de promovare / diseminare în scopul pregătirii comunității științifice naționale și internaționale pentru utilizarea eficientă a infrastructurii distribuite DANUBIUS – RI;
    • Realizarea unui sistem de e – management pentru exploatarea resurselor dezvoltate de către comunitatea științifică națională;
  • Website: danubius-ri.eu

Categorii proiecte: