Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Proiecte nationale (PN-III)

 1. ALIGN-CCUS
  • Acronim: ALIGN-CCUS
  • Director de proiect: Dr. Sorin ANGHEL
  • Tematica / Obiective:
   • Caracterizarea completă a emisiilor pe bază de aerosoli și demonstrarea contramăsurilor la TRL 6/7
   • Asigurarea consumului de solvenți sub 0,3 kg amină/tonă de captare la TRL 6
   • Linii directoare pentru o funcționare fiabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor, în variate (diverse) condiții de alimentare și cerințe privind produsele de CO2
   • Stabilirea unor estimări și valori de referință ale costurilor pentru transportul CO2 și descărcarea în larg, cu o marjă de incertitudine redusă
   • Cuantificarea impactului injectării în șarje pentru integritatea sistemului de stocare
   • Specificațiile CO2 așteptate de la sistemele pilot de captare post-combustie evaluate în laborator de coroziune cu CO2 lichid
   • Se dezvoltă un model de optimizare a rețelei CCS pentru mai multe perioade, incluzând captura de la putere și industrie, stocarea și conversia energiei
  • Website: Pagina de proiect
 2. ECO-BASE
  • Acronim: ECO-BASE
  • Director de proiect: Dr. Constantin SAVA
  • Tematica / Obiective:
   • Cadrul regional european de condiții fizice și juridice pentru CCUS.
   • Posibile rute de parcurs pentru anumite clustere (inclusiv surse, EOR și situri de stocare) din regiune, inclusiv aspecte neprevăzute.
   • Planurile de dezvoltare a site-ului, nu neapărat optimizate pe deplin, dar la un nivel mai înalt pentru a arăta cum ar trebui co-optimizate stocarea și producția.
   • Pași pentru consolidarea încrederii / climatului investițional pentru CCS cu ajutorul CO2-EOR.
   • Aplicarea unei proceduri viitoare privind NER.
   • Pași pentru construirea parteneriatelor public-privat.
   • Introducerea noilor reglementări și stimulente (de exemplu, modele fiscale revizuite).
  • Website: Pagina de proiect

Categorii proiecte: