Acest site nu mai este actualizat. Pentru a deschide site-ul nou urmăriți linkul de mai jos.
This site is no longer updated. To open the new site please click here: geoecomar.ro
Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Programe Operationale 2014-2020

 1. Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar
  • Director proiect: Dr. Daniela Vasile
  • Participanți: Institutul National de Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar – unic beneficiar.
  • Obiective generale:
   • Obiectivul general al proiectului este creșterea capacitații GeoEcoMar de a participa la Programele Cadru de cercetare ale Uniunii Europene (Orizont 2020, Orizont Europa) prin înființarea unei structuri de sprijin a cercetătorilor ce se va numi "Centru Suport pentru Proiecte CD Europene si Internaționale", fără personalitate juridica, in cadrul Biroului de Management Proiecte si Marketing, existent in organigrama INCD GeoEcoMar.
  • Obiective specifice:
   • S1. Crearea unui sistem informatic complex de gestionare si raportare a resurselor umane, materiale, si financiare (platforma IT de management de proiecte) utilizate de institut în proiectele cu finanțare Europeana, in particular Orizont 2020 si Orizont Europa.
   • S2. Specializarea a personalului din departamentul de management si marketing științific, în management de proiect Orizont 2020, prin participarea la sesiuni de instruire în management de proiect.
   • S3. Organizarea de ateliere de lucru sau participarea la evenimente de acest tip în Uniunea Europeana la care se discuta si se redactează propuneri de proiecte PC, ca răspuns la apelurile pentru propuneri de proiecte lansate de Comisia UE – DG Research & Innovation.
   • S4. Gestionarea curenta a proiectelor Orizont 2020 existente în cadrul institutului, ce se va face utilizând noile instrumente, proceduri si metodologii obținute cu ocazia instruirilor si perfecționărilor profesionale.
  • Contractul de finanțare: 243/28.04.2020
  • Autoritate contractanta: Ministerul Educației și Cercetarii, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
  • Durata de implementare: 36 de luni, respectiv între data de 01 mai 2020 și data de 30 aprilie 2023
  • Valoarea totala a proiectului: 2.549.088,06 lei
  • Website: cesp.ro
  • Email: centru.suport@geoecomar.ro

Categorii proiecte: